Palvelut

Power BI -toteutukset

Teemme kaikki Microsoft Power BI -raportointiympäristön toteutuksen ja kehityksen työvaiheet.

 • Kartoitamme käyttäjäroolit ja kokoamme ihmisten tieto- ja raportointitarpeet
 • Luomme liiiketoiminnalliset ja tekniset määrittelyt
 • Suunnittelemme ja toteutamme tietovarastoarkkitehtuurin
 • Toteutamme raportointiympäristön, roolitukset ja suojaukset
 • Toteutamme datakyselyt ja -mallit, raportit ja visualisoinnit
 • Yhdistämme keskenään esimerkiksi tuotannon, talouden ja operaatioiden tiedot ja luomme yhdistetyt tunnusluvut
 • Rakennamme KPI-mittaristot eri käyttäjäryhmille
 • Toteutamme mobiilioptimoidut raportit
 • Toteutamme raporttien jakelun
 • Teemme raporttien käytön seurantaa ja rakennamme ad-hoc raporttejaMeillä on jämäkkää kokemusta sekä Power BI -frontendistä ja visualisoinneista että tietovaraston back-end-tehtävistä ja datan notkistamisesta. Tarjoammekin mielellämme yhdeltä luukulta koko BI-ketjun toteutuksen.


Pystymme toteuttamaan erittäin monipuolisesti ratkaisuja Power BI:llä, PowerPivotilla ja DAXilla. Ota yhteyttä niin poristaan tarkemmin.

 

Tietovarastotyöt ja koodaus

 • Murskaamme kaiken datan.
 • Toteutamme monipuolisiin käyttötarkoituksiin data flown automatisointia, jotta rutiininäpräyksen sijaan voit keskittyä tuottavaan työhön.
 • Määrittelemme ja rakennamme DW-layereita jotka mahdollistavat napakan ja ajantasaisen raportoinnin.
 • Valjastamme Pythonin monumentaaliset voimat virtaviivaisiin tiedonhallinnan ratkaisuihin.
 
Meillä on kokemusta moninaisista täsmäratkaisuista. Soita ja kysy lisää.

Operatiivinen laskentatoimi
ja sisäisen laskennan työkalut

Meillä on paljon kokemusta erilaisista laskentamenetelmistä ja analyyseistä. Tarjontaamme kuuluvat mm. seuraavat osa-alueet:

 

Liiketoiminnan suorituskyky

 

Tiedätkö, mistä käyttökatteesi ja tuloksesi muodostuvat? Puramme toimintosi osiin ja varmistamme, että mittaat oikeita asioita.

 

Liiketoiminta-analyysit on tarkoitettu liikkeenjohdon päätösten tueksi, mutta oikeilla menetelmillä toteutetut ratkaisut tuottavat käytännön tietoa myös raportoinnin ja johdon mittaristojen kehittämishankkeisiin.

 

Kustannus-, tarjous- ja investointilaskenta

 

Rakennamme operatiivisten toimintojen, tuotannon ja valmistuksen analysointityökaluja ja BI-ratkaisuita. Toteutamme tarjous- ja urakkalaskentavälineitä kompleksisiin toimintaympäristöihin. Tuomme tiedon yhtenäiseen tulos-, tase- ja kassavirtaformaattiin.

 

Voimme toteuttaa Excel-pohjaisen laskentaratkaisun, jossa käyttäjän on helppo syöttää ja muuttaa lähtötietoja.

 

Yhtenäisen aineistorakenteen avulla pystyt seuraamaan sopimusten tai investointien vaikutuksia taloudelliseen asemaan sekä vertailemaan yksityiskohtaisella tasolla esimerkiksi eri työlajien/-vaiheiden kannattavuutta.

 

Voit myös hyödyntää laskentojen dataa muiden järjestelmien tietojen kanssa yhdessä.

 

Ennustaminen

 

Toteutamme ennuste- ja budjetointityökalut, joilla kokoat rullaavat ennusteet liiketoiminnoilta ja budjetoit tarkalla tasolla. 

 

Jatkuvan ennustamisen ja toteumaseurannan avulla reagoit ongelmakohtiin nopeasti ja ennakoit mahdollisuuksia sekä muutos- tai sopeuttamistarpeita.

 

Kasvu ja kannattavuus

 

Teemme tilinpäätösanalyysit, joilla simuloit liiketoimintojen tai tulosyksiköiden tunnuslukuja, teet investointisuunnitelman ja vertailet eri toimenpiteiden skenaarioita koko talon tasolla.

 

Toteutamme useimmille toimialoille myös muita räätälöityjä analyysejä ja työkaluja. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tarvitsetko BI:n tai sisäisen
laskennan ammattilaista?